Μεταναστευτικό

Το σχέδιο μας
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Αναθεωρούμε ριζικά την πολιτική για το μεταναστευτικό, με προτεραιότητες την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, ταχείες διαδικασίες χορήγησης ασύλου και την άμεση επιστροφή στις χώρες προέλευσης όσων δεν δικαιούνται άσυλο, ενώ όσοι παραμένουν στη χώρα μας θα ζουν σε συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Για το σκοπό αυτό :

  • Χρησιμοποιούμε για τη φύλαξη των συνόρων σύγχρονα τεχικά μέσα και εντείνουμε τις περιολίες – χερσαίες και θαλάσσιες – σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ένωση
  • Καθιερώνουμε κλειστά κέντρα προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, όπου η εξέταση των αιτημάτων ασύλου ολοκληρώνεται το πολύ εντός έξι εβδομάδων, τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο βαθμό με αποκλειστική χωρική αρμοδιότητα.
  • Επιβάλουμε διαφάνεια στη διαχείριση του εθνικού και Ευρωπαικού χρήματος που διατίθεται για το μεταναστευτικό. Οι τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων.
  • Εντατικοποιούμε τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Διασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης σε όλα τα κέντρα υποδοχής με ειδική φροντίδα για τις οικογένειες με παιδιά και τις άλλες ευάλωτες ομάδες.
  • Δημιουργούμε ειδικές τάξεις υποδοχής στα σχολεία για την ομαλή ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών όσων παραμείνουν στη χώρα μας ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και μέχρι να είναι εφικτή η επιστροφή τους. Επιδιώκουμε την άμεση εξασφάλιση των αντίστοιχων κονδυλίων από την Ευρωπαική ένωση