Γεωργία και Κτηνοτροφία

Το σχέδιο μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας αγωνίζονται για να κρατήσουν ζωντανό τον αγροδιατροφικό τομέα απέναντι σε τεράστιες δυσκολίες. Υψηλοί φόροι, έλλειψη χρηματοδότησης, υπερβολικό κόστος παραγωγής και έλλειψη πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Τους στήρίζουμε ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων και με πρόσθετη βοήθεια από το κράτος για υψηλότερη παραγωγικότητα και καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού των παρανόμων ελληνοποιήσεων. Για το σκοπό αυτό :

  • Εισάγουμε νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς και μειώνουμε τη φορολογία στο 10% για τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα
  • Διασφαλίζουμε σταθερούς πόρους από τη νέα ΚΑΠ για όλους. Σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών και κτηνοτρόφων που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κατάρτισης για να κανουν τις μονάδες τους εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές
  • Εντατικοποιούμε τους ελέγχους και αντιμετοπίζουμε παράνομες ελληνοποιήσεις προιόντων
  • Φροντίζουμε να μπουν ξανά το ταχύτερο δυνατό πίσω στην παραγωγή ανενεργοί πόροι – εγκαταστάσεις υποδομές και γη – που σήμερα λιμνάζουν στα χέρια του κράτους και άλλων φορέων ( πχ ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα, εκκαθαριστής Αγροτικής Τράπεζας )
  • Δίνουμε επιτελικό ρόλο στο Υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης και θέτουμε τις κτηνιατρικές και γεωπονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των αγροτών και κτηνοτρόφων, με ουσιαστική στήριξη τους και όχι απλή καταγραφή και μέτρηση των επιδοτήσεων
  • Δίνουμε επιπλέον κίνητρα για τη σύσταση νέων συνεργατικών οχημάτων