Παιδεία

Το σχέδιο μας
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Επενδύουμε σε μία σύγχρονη, αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία. Απελευθερώνουμε το σχολειο από τον ασφυκτικο εναγκαλισμό του Υπουργείου για να έχει ο εκπαιδευτικός μεγαλύτερη ελευθερία. Εισάγουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας για τα Ανώτατα Ιδρύματα για να γίνει η Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και παράλληλα να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής γύρω από την εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό :

  • Προετοιμάζουμε νέα προγράμματα σπουδών που δίνουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών.
  • Δημιουργούμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα δημόσιο Πρότυπο Σχολείο όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω εξετάσεων.
  • Καθιερώνουμε το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο
  • Δημιουργούμε πρότυπα επαγγελματικά Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα συνεργάζονται με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
  • Επιδιώκουμε την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδεύματα πέραν της κρατικής χρηματοδότησης και μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ( πρώην εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και πρώην ΚΕΚ ) αξιολογούνται με βάση τους αποφοίτους που πιστοποιούνται και απορροφώνται στην αγορά εργασίας